BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

3. Dviračių trasų įrengimo - projektavimo parametrai pagal LR esamus dokumentus / * be pav.

3. Dviračių trasų įrengimo
- projektavimo
parametrai
pagal LR esamus dokumentus


3.1 Esama teisinė padėtis: Eismo kelių
kategorizavimas

 

Statybos
reglamento „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“
antrojoje dalyje nurodyta, kad „susisiekimo tinklą sudaro:

-                                     motorizuoto
susisiekimo gatvės ir keliai,

-                                     nemotorizuoto susisiekimo gatvės ir takai,

-                                     šaligatviai,

-                                     įvairių
tipų eismo zonos ir aikštės.

 

 Susisiekimo linijos suskirstytos į šešias
pagrindines kategorijas:

                        A-        greito eismo gatvės;

                        B-        pagrindinės gatvės;

                        C-        aptarnaujančios gatvės;

                        D-        pagalbinės gatvės;

                        E-        pagrindinės
pėsčiųjų ir dviračių eismo gatvės ir takai;

                        F-        pagalbiniai pėsčiųjų
ir dviračių
eismo takai, šaligatviai  

 

Figure 9Lentelė 3.1.1: Pagrindinė susisiekimo linijų klasifikacija 

Grupės

 

Kategorijos

Indeksas

Pagrindinė
paskirtis

 

 

Greito
eismo gatvės

 

A

 

Miesto
ilgi ir pastovūs transporto 
ryšiai bei ryšiai su užmiesčio svarbiausiais keliais. Tranzitinis
eismas.

 

 

Pagrindinės
gatvės

 

B

 

Susisiekimas
tarp miesto funkcinių zonų, rajonų, centrų,
didžiųjų transporto stočių. Ryšiai su užmiesčio
keliais.

Motori-

zuoto

eismo

 

Aptarnaujančios
gatvės

 

C

 

Miesto
plano funkcinės ir kompo-zicinės ašys. Pagrindinės
keleivių viešojo susisiekimo linijos. Miesto vidaus transporto ryšiai.

 

 

Pagalbinės
gatvės

 

D

 

Lokalinės,
funkcinės ir kompozicinės ašys. Srautų paskirstymas į
smulkias teritorijas, privažiavimai prie atskirų statinių ir
kitų objektų.

 

 

 

 

Nemotori-zuoto

eismo

 

Pagrindinės
pėsčiųjų ir dviračių eismo gatvės, takai,
šaligatviai

 

E

 

Susisiekimas
pėsčiomis, dviračiais ir kitų  rūšių
biotransportu tarp atskirų miesto dalių, su miesto centru, darbo ir
poilsio vietomis. Netolimas susisiekimas su priemiesčio zona.

 

 

Pagalbiniai
pėsčiųjų ir dviračių eismo takai, juostos ir šaligatviai

 

F

 

Vietinis
susisiekimas tarp namų grupių, lokalinių centrų.
Vaikų pasivažinėjimas.

Pastaba Kiekviena šių kategorijų, priklausomai nuo skaičiuojamojo
greičio, turi indeksus „1“ arba „2“ ir apibūdinama pagal 7
lentelėje pateiktus techninius parametrus.

[...]

Figure 10Lentelė 3.1.2: Gatvių erdvės panaudojimo reikalavimai (pagal STR 2.06.01:1999)

 

Gatvių

kategorijos

Pėsčiųjų

eismas

Dviračių eismas

Viešojo

transporto

eismas

Sunkvežimių

eismas

Automobilių

statymas

 

A

 

N

 

N

 

E

 

S

 

Pi

B

Ša

Aj

B*

S

Pi; Pj

C

Ša

Vt; Aj

B

Sa

P

D

Š

Vt; Vs

N

Sa

P

            Pėsčiųjų
eismas:

N - neprojektuojamas;

Ša- šaligatvis (takas), atskirtas nuo
važiuojamosios dalies apsaugine juosta;

Š-šaligatvis (takas) gali būti
įrengtas be apsauginės juostos.

 

            Dviračiųeismas:

N- neprojektuojamas;

Aj - takas, atskirtas nuo važiuojamosios
dalies ne siauresne kaip 4,5 m  apsaugine
juosta B ir 3,5 m - C kategorijos gatvėse;

Vt - važiuojamojoje gatvės  dalyje pažymėtas takas;

Vs - dviračių eismas bendrame
sraute.

 

            Viešojo
transporto eismas:

E - tik ekspreso maršrutų linijos;

B*- galimas eismas bendrame sraute su stotelėmis atlankose arba
specialiosiose juostose;

B - galimas eismas bendrame sraute arba
specialiosiose juostose;

N - eismas negalimas (išskyrus D1kategorijos gatvėse, išplatinus važiuojamąją dalį iki 7,0
m).

 

            Sunkvežimių
eismas:

S-galimas bet kurių krovininio
transporto priemonių, ratinių savaeigių mechanizmų eismas;

Sa - galimas lengvųjų (iki 5 t
bendrosios masės) krovininių automobilių ir
aptarnaujančiojo transporto eismas.

 

            Automobilių
statymas:

Pi -izoliuotose aikštelėse;

Pj - tik B2 kategorijos
gatvėse, šalia važiuojamosios dalies specialiai įrengtose juostose;

P - transporto priemonių statymas
leistinas, būdas nereglamentuojamas.
 3.2
Gatvių kategorijų pavaizdavimas
su reglamentu
atitinkančiais dviračių eismo sprendimais

 

Geresniam
supratimui šioje skiltyje pavaizduojame esamus(galiojančius)  bevariklio transporto sprendimus pagal
gatvės kategorijas Statybos Reglamente 2.06.01:1999

1. Motorizuoto ir mišraus eismo gatves

A kategorija:

dviračių
eismas negalimas, tik atskiru taku

 

B- Kategorija

Aj - takas, atskirtas nuo važiuojamosios
dalies ne siauresne kaip 4,5 m  apsaugine
juosta B ir 3,5 m - C kategorijos gatvėse;

 
C kategorija

 

Vt - važiuojamojoje gatvės  dalyje pažymėtas takas;

 

Aj - takas, atskirtas nuo važiuojamosios
dalies ne siauresne kaip 4,5 m  apsaugine
juosta B ir 3,5 m - C kategorijos gatvėse;

 

 

1. Motorizuoto ir mišraus eismo
gatves

D-kategorijos
g.

Vt - važiuojamojoje gatvės  dalyje pažymėtas takas;

Vs - dviračių eismas bendrame
sraute.3.3 Dviračių trasų
kategorijos

 

Bevariklio transporto trasos pagal reikšmę
skirstomos į dvi kategorijas:

a.    pagrindines;

b.    pagalbines.

Formuojant didelio miesto dviračių
trasų tinklą toks trasų klasifikavimas yra pernelyg grubus.
Jį detalizuoja Lietuvos Respublikos statybos techninis reglamentas (STR 2.06.01:1999)
“Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos”

STR
pateikia viršuje pateiktą bendrą miestų, miestelių ir
kaimų susisiekimo linijų klasifikaciją

Minėtame
reglamente nurodant technines susiekimo linijų charakteristikas
nemotorizuoto eismo E ir F kategorijos gatvės skirstomos į E1,
E2 ir F1 ir F2 kategorijas (pakategorijas).

Apibendrintai
Vilniaus dviračių trasų klasifikavimą pagal jų
svarbą pateikiame 2 lentelėje.

 

Figure 11 Lentelė 3.3.1: Vilniaus miesto
dviračių trasų kategorijos pagal jų svarbą
 

Kategorija

Pagal BTĮ

Indeksas

Kategorijos pavadinimas

Susisiekimo ryšių apibūdinimas

Pagrindinės dviračių eismo
gatvės, takai, juostos

E1

Bendramiestinės

Miesto centro ryšiai su gyvenamaisiais rajonais,
didžiausiomis darbo ir mokymosi vietų zonomis, nacionalinėmis
dviračių turizmo trasomis.

 

E

E2

Tarprajoninės

Miesto gyvenamųjų rajonų ryšiai
su  darbo, mokymosi, poilsio,
rekreacijos  vietomis ir
regioninėmis dviračių turizmo trasomis, bendramiestinių  dviračių trasų tinklo
papildymas.

 

Pagalbiniai dviračių eismo takai,
juostos ir trasos gatvių važiuojamojoje dalyje 

F1

Rajoninės

Vietiniai ryšiai gyvenamo rajono ribose,
gyvenamųjų mikrorajonių ryšiai su mokymosi, buities
reikmių tenkinimo, poilsio, rekreacijos darbo vietomis, su
pagrindinių dviračių takų tinklu

F

F2

Vietinės

Vietinis susisiekimas prie gyvenamosios vietos,
susisiekimui tarp namų grupių, vaikų pasivažinėjimams.

 

Į
šių  kategorijų taikymą
painiavą įneša tai,  kad
dviračių trasos gali būti ir motorinio eismo A, B, C, D
kategorijų gatvėse. Kitaip tariant motorinio eismo gatvių
koridoriuose arba raudonosiose linijose gali būti E ir F kategorijos eismo
juostos. Jei vertinti susiekimo sistemą jos humanizacijos aspektų
galima teigti dar griežčiau:  visuose transporto
koridoriuose
privalo būti E
ir F kategorijos eismo juostos
tai yra turi būti sukurta galimybė
keliauti ne tik motoriniu transportu bet ir pėsčiomis bei
biotransportu.
Atskiras klausimas kiek šios eismo juostos turi būti
atitolintos nuo A, B, C, D kategorijų gatvių važiuojamosios
dalies. 

 

Dviračių trasų
klasifikacija pagal tipus

 

Dviračių trasų klasifikacija pagal
tipus visų pirma apibrėžia trasas pagal jų santykį su pėsčiųjų ir
motorinio transporto priemonių eismu ir jų įrengimo
principus.Deja,
skirtingi dokumentai į šį klausimą pateikia skirtingus atsakymus
.

 

a) Bevariklio transporto įstatymas klasifikuoja
bevariklio transporto trasas pagal tipus, kurie atspindi jų technines charakteristikasbei santykį su motorinio transporto ir pėsčiųjų eismu.
Bevariklio transporto trasos skirstomos į penkis trasų tipus

1) žaliakeliai (takai, atskirti nuo autokelių);

2)
dviračių takai šalia kelių, gatvių;

3)
dviračių juostos važiuojamojoje gatvės dalyje;

4)
dviračių trasos gatvėse, keliuo

Rodyk draugams

Rašyti komentarą